1. HOME
  2. /
  3. Uporabne informacije
  4. /
  5. Pravilnik trgovine

Pravilnik trgovine Decormat.si

§ 1 Splošne informacije

1. Trgovino decormat.si. prevádzkuje firma Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy

2. Ta pravilnik določa pogoje uporabe spletne strani. Uporabnik spletnega mesta je dolžan prebrati vsebino pravilnika, nakup pa dokazuje, da ga potrjuje.

3. Za vsa razmerja, ki izhajajo iz pogodbe med info@decormat.si in strankami, veljajo splošni pogoji. Odstopanja se upoštevajo le v primerih, ko so bila predhodno pisno potrjena med Prodajalcem in Kupcem ali so bila določena v teh pogojih trgovanja.
4. Kupec se z oddajo naročila zavezuje, da bo posredoval popolne in resnične osebne podatke. V primeru posredovanja lažnih podatkov je za nastalo škodo odgovoren kupec.

§ 2 Sklenitev pogodbe

1.  Slike in kateri koli drugi izdelki, ki jih decormat.si predstavlja na internetu ali drugih medijih, ne predstavljajo trgovske , in samo povabilo kupcu, da odda ponudbo za nakup. Ponudbe za nakup je mogoče oddati preko spletne strani info@decormat.si v obliki spletnih obrazcev ali pisno na e-naslov.
2. Oddaja naročila v spletni trgovini je enakovredna izražanju želje za sklenitev kupoprodajne pogodbe pod pogoji, določenimi v tem pravilniku in naročilu.
3. Stranka je dolžna pri oddaji naročila upoštevati celotno ceno naročila. Vse cene na spletni strani so bruto cene z vključenim 22% DDV in ne vključujejo stroškov pošiljanja.
4. Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne izvedbo storitve in izpolnitev naročila, če izdelki vsebujejo vsebino, ki je v nasprotju z zakonom, spodobnostjo ali načeli družbenega sobivanja. Trgovina si pridržuje tudi pravico do spremembe cen ponujenega blaga, kot tudi do spremembe višine stroškov dostave naročenih artiklov.

§ 3 Plačilo

1. Plačila za naročila se lahko izvedejo v obliki:
- predplačila z običajnim bančnim nakazilom, preko PayU in PayPal
2. Prodajalec si pridržuje pravico sprejeti ali zavrniti določene oblike plačila.

§ 4 Dostava

1. Izdelki se pošiljajo iz Poljske.
2. Naročeni izdelki so odposlani preko kurirske službe, Če je dajatev zaračunana, njene stroške krije kupec.
3. Začetek datuma izpolnitve naročila je pošiljanje elektronskega sporočila, ki potrjuje sprejetje naročila v izvedbo. To se naredi po prejemu popolnih informacij v zvezi z naročilom. Rok dobave je vsakič naveden na kartici izdelka v postopku naročanja. Poleg tega je treba dodati 1-3 delovne dni za kurirja.
4. Stroški dostave so izračunani za vsako naročilo posebej in določeni v konfiguratorju.

§ 5 Poškodbe, nastale med transportom

1. Kupec mora preveriti stanje pošiljke v trenutku, ko jo prejme od kurirja. Če ugotovite, da je vsebina poškodovana ali so vidni znaki odpiranja, ne potrdite prevzema paketa in prosite kurirja, da sestavi zapisnik o škodi.

2. Kupec je dolžan trgovino čim prej obvestiti o poskusu dostave poškodovanega paketa.

§ 6 Omejevanje odgovornosti

1. Prodajalec ne odgovarja za pomanjkanje trajnega dostopa do Spletne trgovine in hitrost delovanja sistema ter za tehnične in elektronske napake, ki nastanejo med postopkom naročanja, če so vzrok za njihov nastanek dejavniki, na katere trgovina ne more vplivati.

§ 7 Pravica do odstopa od pogodbenih pogojev

Pravica do opustitve pogojev

§ 8 Reklamacije

1. Prodajalec zagotavlja 24-mesečno garancijo za ponujene izdelke. Ta rok velja od dneva, ko je izdelek dostavljen kupcu.
2. Prodajalec zagotovi navodila za namestitev izdelka.
3. Kupec mora takoj po ugotovitvi neskladnosti storitve s pogodbo vložiti pisno reklamacijo na elektronski naslov: info@decormat.si
4. Prodajalec je dolžan reklamacijo obravnavati v 14 dneh od njene prijave.
6. Če se ugotovi, da je dobavljeno blago v neskladju s pogodbo, torej ima napako, ki zmanjšuje njegovo vrednost ali uporabnost, ali je blago dostavljeno nepopolno, ima kupec pravico zahtevati, da se izdelek uskladi s pogodbo z brezplačnim popravilom, zamenjavo izdelka z novim ali v primeru odsotnosti takšne možnosti - vračilo vplačanih sredstev za naročilo.
7. Prodajalec ima pravico zahtevati od kupca vračilo blaga z napako.

§ 9 Končne določbe

1. V zadevah, ki jih ta pravilnik ne ureja, se uporabljajo določbe civilnega zakonika ali drugih pravnih predpisov, ki se nanašajo na delovanje spletnih strani in spletnih trgovin.
2. info@decormat.si si pridržuje pravico do sprememb teh predpisov.